Day

March 17, 2016

Mou Signing ceremony successfully completed

मिति २०७२/१२/०४ गते सिंचाइ विभाग र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द बीच नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट सिंचाइ आयोजनाहरुको प्रवद्र्धन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्य सुसम्पन्न भएको समझदारी पत्र डाउनलो...
Learn More